Parametry bezpieczeństwa hostingu

Dzięki tym parametrom zapewniamy sprawiedliwy podział zasobów pomiędzy wszystkich użytkowników naszych serwerów, zapewniając płynne działanie usług.

Możesz mieć pewność, że unikniesz sytuacji w której działania innego użytkownika, np. nieoptymalne zapytania do bazy MySQL, czy zbyt obciążająca strona zablokuje serwer z którego korzystasz.

Parametry bezpieczeństwa

Serwer WWW
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP 100
Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby 1.500.000
Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI 180 s
Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI 256 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST 64 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer 64 MB
Liczba równoległych procesów CGI (w tym PHP) 8
Liczba maili z serwera www na godzinę 100
Liczba maili z serwera www na dobę 1.000
Serwer bazodanowy
Maksymalny czas wykonywania zapytania 30 s.
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych 50
Maksymalny rozmiar bazy danych 2 GB
Serwer pocztowy
Maksymalna liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości email 500
Maksymalna liczba wysłanych maili w jedn. czasu spoza Polski 100 / 5 min., 200 / 1 godz., 1000 / doba
Maksymalna liczba wysłanych maili w jedn. czasu z Polski 100 / 5 min., 2000 / 1 godz., 20.000 / doba
Maksymalny rozmiar wiadomości 100 MB
Zadania cykliczne
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań cron 1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie cron 180 sek.
Maksymalny rzeczywisty czas wykonywania zadania cron 1 h
System plików
Maksymalna liczba plików na serwerze 1.000.000